Помощь на защите диплома
 

Телефон: +7 (499) 350-29-36  

Почта: 3502936@mail.ru

20 | 01 | 2019
Дипломные доклады и презентации
Для дипломных работ
Для курсовых работ
Списки литературы
Подготовка дипломных (методические указания)
Подготовка курсовых (методичекие указания)
Полезная информация

Завдання на дипломне проектування

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (2 Голоса)

В завданні на дипломне проектування (два примірники), окрім теми проекту, обов’язково вказують: номер і дату видання наказу, термін подання проекту на кафедру, вихідні дані до проекту, в тому числі заходи, які повинен обґрунтувати і розробити дипломник, узагальнений зміст пояснювальної записки та обсяг графічної частини проекту, прізвища консультантів з відповідних розділів з відміткою про видачу та виконання їх і орієнтовний графік роботи над дипломним проектом. Завдання (дод. 2) підписують дипломник та керівник проекту і затверджує завідувач кафедри.

Завдання на дипломне проектування зразок

Національний університет харчових технологій

Факультет ТБХ (заочне відділення)

Кафедра біотехнології продуктів бродіння, екстрактів і напоїв

Спеціальність 7.901704 „Технологія бродильних виробництв і виноробства”

   

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Зав. кафедри БПБЕН

________________П. Л. Шиян____

_______________________________

« ___ » березня 2008 р.

ЗАВДАННЯ

На кваліфікаційний (дипломний) проект (роботу) студентові

Алтуховій Марині Григорівні

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема проекту (роботи) Комплексний кафедральний дипломний проект реконструкції лікеро-горілчаного цеху ВДК ‘‘Княжий град‘‘ з використанням нових видів адсорбентів для обробки сортівок ________________________

Затверджена наказом по університету від 19 березня 2008 року № 271-КС

2. Термін здачі студентом закінченого проекту (роботи) 31 травня 2008 року

3. Вихідні дані до проекту (роботи) _____________________________________

1. Норми технологічного проектування.

2. Матеріали, зібрані під час переддипломної практики.

4. Збільшити виробництво лікеро-горілчаних напоїв до 2,0 млн. дал за рік.

5. Передбачити використання палигорськіту для обробки сортівок.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить розробити) _ Титульний аркуш. ________ Завдання на проектування. __Реферат. Вступ. 1. Економічна частина. 2. Технологічна частина. 3. Екологічна частина. 4. Автоматизація технологічних процесів. 4. Будівельна частина. 5. Охорона праці. 6. Заходи з цивільної оборони. 7. Висновки щодо дипломного____ проекту. 8. Список використаної літератори.______________

 

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень):

Апаратурно-технологічна схема – 1 аркуш

Плани і розрізи - 4 аркуші

Схема автоматизації - 1 аркуш

Техніко-економічні показники проекту – 1 аркуш

Зворотна сторона завдання

6. Консультанти з проекту (роботи) із зазначенням розділів проекту (роботи), що їх стосуються

Розділ

Консультант

Підпис, дата

Завдання видав

Завдання прийняв

З економічної частини

Ас. М. А. Цимбалюк

   

З автоматизації

Ас. М. С. Глущенко

   

З будівельної частини

Ст. викл. Г. Р. Ашмаріна

   

З охорони праці

Ст. викл. Є. С. Богданов

   

З цивільної оборони

Ас. Т. М. Чорна

   

7. Дата видачі завдання 30 січня 2008 року

Керівник, доцент

А. М. Куц

 

(підпис)

Завдання прийняв до виконання

М. Г. Алтухова

 

(підпис)

 Ще приклади:

1. Завдання дипломного проекту по земельним відносинам ;

2. Завдання дипломного проекту по використанню земель сільськогосподарського призначення.

 
 
Завдання на дипломне проектування - 4.5 out of 5 based on 2 votes