Помощь на защите диплома
 

Телефон: +7 (499) 350-29-36  

Почта: 3502936@mail.ru

20 | 01 | 2019
Дипломные доклады и презентации
Для дипломных работ
Для курсовых работ
Списки литературы
Подготовка дипломных (методические указания)
Подготовка курсовых (методичекие указания)
Полезная информация

Вступ дипломного проекта по земельним відносинам

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.17 (3 Голоса)

Важливими складовими економічної інфраструктури сучасної ринкової економіки є ефективні системи державної реєстрації прав на нерухоме майно і земельний кадастр. Нині в Україні існує нагальна проблема обліку та оцінки земельних ресурсів, реєстрації зе­мельних ділянок і створення кадастру нерухомості. Розв'язанню цього завдання держава, суспільство й виробничники приділяють велику увагу. За роки проведення земельної реформи вже зроблено чимало. Але ці процеси були дещо безсистемними і недостатньо приділялося уваги забезпеченню землеустрою актуальною цифровою картографо-геодезичною основою, що дуже застаріла.

Розробка регіональних проектів, пов'язаних із землевпорядкуванням, розвитком картографо-геодезичної основи та впровадженням державного земельного кадастру й системи реєстрації як його складової, потребує координації зусиль багатьох організацій та підприємств різних форм власності. Такі проекти належать до мегапроектів і реалізуються, як правило, у рамках регіональної програми розвитку, що встановлює загально системні підходи.

З огляду на недосконалість системи державної реєстрації прав на нерухомість та операцій на ринку в Україні очікується, що завдяки створенню нової надійної системи реєстрації прав на зе­мельні ділянки та нерухоме майно на етапі вступу в Євросоюз будуть одержані вагомі економічні переваги, які сформульовані експертами ООН [49]:

- ефективне управління державним, комуналь­ним і приватним нерухомим майном;

- впевненість у праві власності;

- гарантування та захист майнових прав;

- скорочення земельних і майнових спорів;

- вдосконалення системи переходу прав на неру­хоме майно;

- стимулювання й розвиток ринку нерухомості;

- безпека кредитів та інвестицій, розвиток іпотечного кредитування;

- прискорення земельної реформи;

- ефективність бюджетної та податкової політики;

- забезпечення територіального планування й управління природними ресурсами;

- моніторинг ринку нерухомості.

З 2000 року Держкомзем за дорученням Уряду і за участю міжнародних експертів послідовно створює принципово нову для України систему реєстрації прав на нерухомість, що відповідає схваленим відповідними актами Ради Європи та запровадженим у країнах із розвиненою ринко­вою економікою принципам побудови кадастро­во-реєстраційних систем.

Зарубіжна практика свідчить, що запровад­ження єдиної системи державної реєстрації прав на нерухоме майно сприяє підвищенню ефектив­ності національної економіки до 10%. Крім того, єдина система державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обмежень має інші фі­нансові переваги: зменшуються витрати на фор­мування єдиної бази даних порівняно з базами даних окремих реєстрів і знижується вартість послуг, які надаватимуться клієнтам єдиної сис­теми державної реєстрації речових прав на неру­хоме майно та їх обмежень, порівняно з послуга­ми, що надаватимуться з різних реєстрів.

Тому тема магістерської роботи є дуже актуальною.

Мета дипломного проекту полягає в розробці комплексу заходів спрямованих на удосконалення регулювання земельних відносин у містах, шляхом проведення організаційних та матеріально-технічних заходів по створенню єдиної системи накопичення та оновлення крупно-масштабної цифрової картографічної основи в поєднанні з веденням державного земельного кадастру та кадастру нерухомості, в розробці концепції удосконалення регулювання земельних відносин у містах, розкритті реальних підстав для складання в сучасних умовах ринку землі та економічних переваг для всіх його учасників.

Завдання дипломного проекту

Вступ дипломного проекта по земельним відносинам - 3.0 out of 5 based on 3 votes