Помощь на защите диплома
 

Телефон: +7 (499) 350-29-36  

Почта: 3502936@mail.ru

Дипломные доклады и презентации
Для дипломных работ
Для курсовых работ
Списки литературы
Подготовка дипломных (методические указания)
Подготовка курсовых (методичекие указания)
Полезная информация

Титульний аркуш курсової роботи

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (2 Голоса)

Титульний аркуш

Титульний аркуш містить дані, які подають у такій послідовності:

А) назва міністерства, відомства, навчального закладу, провідної кафедри;

Б) грифи затвердження або погодження – за необхідністю;

В) повну назву документа;

Г) відомості про виконавця курсового проекту, курсової роботи;

Ґ) відомості про керівника курсового проектування;

Д) підписи осіб, включаючи керівника курсового проекту, курсової ро-боти;

Е) рік виконання курсового проекту, курсової роботи.

 

Шаблон титульного аркушу курсового проекту

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра землевпорядкування і кадастру

________________________________________________ 

________________________________________________

________________________________________________

(назва теми курсового проекту)

Курсовий проект з дисципліни «______________»

7.070904 __ __ __

Керівник ___________________ __________________

(дата, підпис) (прізвище, ініціали)

Студент ___________________ __________________

(дата, підпис) (прізвище, ініціали)

20__ 

 

 

 

Зразки титульних аркушів курсових проектів, курсових робіт

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра землевпорядкування і кадастру

Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок

ЗАТ ЦЗФ «Нагольчанська» для видобування корисних копалин місцевого значення в межах Рафайлівської сільської ради

Антрацитівського району Луганської області

КУрсовий проект з дисципліни „Землевпорядне проектування”

7.070904 КП ЗП 1031 01

Керівник ______________________ Іванова І. Н.

(дата, підпис)

Студент _________________________ Бойко В. І.

(дата, підпис)

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра землевпорядкування і кадастру

ПРОЕКТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ

ЩОДО ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО ОБГРУНТУВАННЯ СІВОЗМІН ТА ВПОРЯДКУВАННЯ УГІДЬ СТОВ «КАЛИНА» ТРОЇЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ)

КУрсова робота

з дисципліни „Землевпорядне проектування”

7.070904 КР ЗП 1031 01

Керівник ______________________ Іванова І. Н.

(дата, підпис)

Студент _________________________ Бойко В. І.

(дата, підпис)

20__

Титульний аркуш курсової роботи - 4.5 out of 5 based on 2 votes