Помощь на защите диплома
 

Телефон: +7 (499) 350-29-36  

Почта: 3502936@mail.ru

16 | 12 | 2018
Дипломные доклады и презентации
Для дипломных работ
Для курсовых работ
Списки литературы
Подготовка дипломных (методические указания)
Подготовка курсовых (методичекие указания)
Полезная информация

Відгук на дипломну роботу "Біотехнічні заходи для мисливської фауни"

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.25 (2 Голоса)

Відгук

На випускну роботу бакалавра Оліщука Романа Миколайовича, на тему «Біотехнічні заходи для мисливської фауни в ДП «Шацьке учбово-досвідне лісове господарство».

Студентом зроблений розрахунок обсягів і затрат на проведення біотехнічних заходів. Практичне здійснення розроблених заходів дасть можливість значно збільшити чисельність популяцій основних видів мисливських тварин в угіддях ДП «Шацьке учбово-досвідне лісове господарство» підтримувати її на оптимальному рівні.

За формою і змістом випускна робота – відповідає чинним вимогам, є самостійним науковим дослідженням, у котрому студент показав: знання засад спеціальності; знання щодо конкретного предмету свого дослідження; вміння одержувати інформацію за допомогою сучасних наукових методів (спостереження, експеримент, статистичний аналіз матеріалів і т. ін.); вміння осмислювати одержану інформацію і подавати її в прийнятній для даної галузі науки формі; загальнобіологічну ерудицію та вміння логічно мислити; вміння працювати з науковою літературою; загальну грамотність та мовну культуру; володіння прийомами комп'ютерної техніки; знайомство з нормативами та правилами оформлення рукописів, що прийняті в науково-технічній літературі.

На загал випускна робота на тему «Біотехнічні заходи для мисливської фауни в ДП «Шацьке учбово-досвідне лісове господарство» заслуговує позитивної оцінки а її автор Оліщук Роман Миколайович – присвоєння кваліфікації б а к а л а в р за напрямом л і с о в е і с а д о в о п а р к о в е г о с п о д а р с т в о, спеціалізація «Мисливське господарство».

Основні положення роботи рекомендуються до впровадження у виробництво в умовах ДП «Шацьке учбово-досвідне лісове господарство.

Керівник випускної роботи,

к. с.-г. н., доцент кафедри лісівництва І. В. Делеган

12.06.2010.

РЕЦЕНЗІЯ

На випускну роботу бакалавра Оліщука Романа Миколайовича, на тему «Біотехнічні заходи для мисливської фауни в ДП «Шацьке учбово-досвідне лісове господарство».

Випускна робота обсягом 30 сторінок машинописного тексту містить 11 таблиць, 2 ілюстрації і список з 15 використаних джерел.

На основі аналізу літературних даних, вивчення природно-історичних умов району розміщення ДП «Шацьке учбово-досвідне лісове господарство», а також дослідження динаміки зміни чисельності основних видів мисливських тварин, опрацьована система організаційних, господарських і біотехнічних заходів спрямованих на підвищення ефективності ведення мисливського господарства. Зроблений розрахунок обсягів і затрат на проведення біотехнічних заходів. Практичне здійснення розроблених заходів дасть можливість значно збільшити чисельність популяцій основних видів мисливських тварин в угіддях ДП «Шацьке учбово-досвідне лісове господарство» підтримувати її на оптимальному рівні.

На загал випускна робота на тему «Біотехнічні заходи для мисливської фауни в ДП «Шацьке учбово-досвідне лісове господарство» заслуговує позитивної оцінки а її автор Оліщук Роман Миколайович – присвоєння кваліфікації б а к а л а в р за напрямом л і с о в е і с а д о в о п а р к о в е г о с п о д а р с т в о, спеціалізація «Мисливське господарство».

Основні положення роботи рекомендуються до впровадження у виробництво в умовах ДП «Шацьке учбово-досвідне лісове господарство.

Рецензію склав,

Кандидат сільськогосподарських каук,

Доцент кафедри лісових культур

Національного лісотехнічного

Університету України А. П. Іванюк

 

Відгук на дипломну роботу "Біотехнічні заходи для мисливської фауни" - 4.0 out of 5 based on 2 votes