Помощь на защите диплома
 

Телефон: +7 (499) 350-29-36  

Почта: 3502936@mail.ru

13 | 12 | 2018
Дипломные доклады и презентации
Для дипломных работ
Для курсовых работ
Списки литературы
Подготовка дипломных (методические указания)
Подготовка курсовых (методичекие указания)
Полезная информация

Рецензія на випускну роботу

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (1 Голос)

РЕЦЕНЗІЯ

На випускну роботу освіто-кваліфікаційного рівня „магістр”

Спеціальності „Мова та література (англійська)”

Республіканського вищого навчального закладу

„Кримський гуманітарний університет” (м. Ялта)

 

„Структура, семантика англійських неологізмів та способи їх перекладу

(На матеріалі англійських економічних текстів)”

Актуальність запропонованої магістерської роботи зумовлена тим, що порушені проблеми, пов’язані з інноваційними процесами та належать до лінгвістичних об’єктів, які не зникають з фокусу уваги вітчизняної та зарубіжної науки на початку ХХІ століття. Дослідження неологізмів вказує на те, що зміни словникового складу англійської мови відбуваються досить динамічно й відображають об’єктивний процес історичного розвитку людства. Встановлення тенденцій розвитку неологізмів в іноземній мові є важливою проблемою лінгвістики. Робота складається зі вступу, трьох розділів, списку використаної літератури та додатків.

 

 

У вступу чітко поставлені мета та завдання дослідження, які в процесі роботи виконані. В основній частині розглядається етимологія, семантика та перекладацькі трансформації англійських неологізмів. У роботі здійснена спроба визначити вплив конкретних екстралінгвістичних факторів на появу інновацій, що виражають соціально-економічну диференціацію представників англомовного суспільства, і встановлені найбільш актуальні способи утворення нових слів у цій сфері на сучасному етапі. Джерелами, якими користувалася Блауш Н. В. у процесі дослідження цієї теми слугували періодичні видання Великобританії та США, а також сучасні словники неологізмів. У магістерської роботі досить ретельно розглянута система вправ, яка може бути введена при вивчені іноземної мови за професійним спрямуванням. У додатку розроблені приклади проведення лекцій та семінарських занять які можуть бути введені в практику викладання стилістики, лексикології, практикуму з перекладу та спецкурсу з неології при вивченні неологізмів.

Магістерська робота акуратно оформлена та написана грамотным язиком.

Надалі рекомендується дослідження цієї теми.

Магістерська робота відповідає вимогам, що пред’являються до робіт представлених на здобуття кваліфікаційного рівня „магістр” і заслуговує позитивної оцінки.

Рекомендується до захисту.

Рецензент:

 

Рецензія на дипломний проект "Проект організації кормової бази мисливської фауни"

Рецензія на випускну роботу - 4.0 out of 5 based on 1 vote