Помощь на защите диплома
 

Телефон: +7 (499) 350-29-36  

Почта: 3502936@mail.ru

15 | 12 | 2018
Дипломные доклады и презентации
Для дипломных работ
Для курсовых работ
Списки литературы
Подготовка дипломных (методические указания)
Подготовка курсовых (методичекие указания)
Полезная информация

Проект біотехнічних заходів

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.67 (3 Голоса)

Рецензія

На дипломний проект Пахолк Ігора Ярославовича, на тему «Проект біотехнічних заходів для оленеподібних в угіддях ДП «Бібрське лісове господарство»

Дипломний проект обсягом 89 сторінок машинописного тексту містить 29 таблиць, 16 кольорових світлин, 6 рисунків і бібліографічний список із 30 джерел.

Дипломником розроблена система біотехнічних заходів для мисливських видів ряду Оленеподібні в угіддях ДП «Бібрське лісове господарство». На основі аналізу літературних даних, вивчення природно-історичних і економічних умов району розміщення підприємства, а також дослідження динаміки зміни чисельності, вікової і статевої структури популяцій оленеподібних опрацьована система організаційних, господарських і біотехнічних заходів спрямованих на підвищення ефективності ведення мисливського господарства. Зроблений розрахунок обсягів і затрат на проведення біотехнічних заходів. Практичне здійснення розроблених заходів дасть можливість значно збільшити чисельність популяцій досліджуваних видів мисливських тварин, підтримувати її на оптимальному рівні і тим самим більш раціонально використовувати природні ресурси. У проекті обгрунтовані також заходи з охрони праці.

Зауваження: На жаль, у дипломному проекті відсутнє порівняння оптимальної щільності, фактичної і оптимальної чисельності ДП «Бібрське лісове господарство» з аналогічними показниками у Польщі чи інших сусідніх країн.

На загал дипломний проект на тему «Проект біотехнічних заходів для оленеподібних в угіддях ДП «Бібрське лісове господарство» заслуговує позитивної оцінки а його автор Ігор Ярославович Пахолк, – присвоєння кваліфікації спеціаліст лісового господарства.

 

 

Основні положення проекту рекомендуються до впровадження у виробництво в умовах ДП «Бібрське лісове господарство».

Рецензію склав, кандидат філософських каук, доцент кафедри.

 

Рецензія  на дипломний проект по землевпорядкуванню

Студентки 6-го курсу ПФ НУБтаП України "КАТУ", спеціальність "Землевпорядкування та кадастр"

Проценко А. А.

"Підготовка землевпорядної документації для проведення земельних торгів у м. Запоріжжя".

Дипломний проект Проценко А. А. містить _______ сторінок машинописного змісту, шість розділів, вступ та висновок, список використаних джерел 50 найменування.

Тема роботи актуальна. Мета дипломного проекту полягає у визначенні порядку виготовлення документації із землеустрою, процедури підготовки, організації та проведення земельних торгів у формі аукціону для продажу вільних від забудови земельних ділянок несільськогосподарського призначення державної та комунальної власності (прав на земельні ділянки) та розкритті реальних підстав для складання в сучасних умовах ринку землі.

Дипломний проект виконано згідно завдання. При виконанні роботи студентка показала вміння грамотно використовувати одержані знання в процесі рішення поставлених перед нею завдань дипломного проекту, вміння користуватися технічною літературою, державними нормативними документами, довідковою літературою, передовими технологіями та теоретичними знаннями. Поставлену мету було досягнуто. Але в ході рецензування дипломного проекту було виявлено недоліки: не було посилання на першоджерела, , але вони були усунені в робочому порядку під час рецензування.

Робота заслуговує оцінки - добре.

 

Рецензія на випускну роботу

Проект біотехнічних заходів - 4.7 out of 5 based on 3 votes