Помощь на защите диплома
 

Телефон: +7 (499) 350-29-36  

Почта: 3502936@mail.ru

20 | 01 | 2019
Дипломные доклады и презентации
Для дипломных работ
Для курсовых работ
Списки литературы
Подготовка дипломных (методические указания)
Подготовка курсовых (методичекие указания)
Полезная информация

Реферат дипломного проекту

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.67 (3 Голоса)

Реферат дипломного проекта

Складається після виконання проекту, коли вже відомі рекомендовані до впровадження заходи та їх ефективність. Враховуючи, що текст пояснювальної записки викладають українською мовою, реферат пишуть російською, англійською чи іншими мовами. В ньому коротко (0,75–1 с.) викладають зміст проекту, його особливості з переліком в узагальненому вигляді запропонованих заходів з технології та інших розділів проекту та їх ефективності, застосування інформаційних технологій, вказують основні техніко-економічні показники проекту, обсяг пояснювальної записки та графічної частини проекту. В кінці наводять ключові слова (не більше десяти) стосовно розробок проекту.

Дипломний реферат.

Комплексний кафедральний дипломний проект на тему "Проект реконструкції ЗАТ "Октябрський вино-коньячний завод» (удосконалення технології виноматеріалів для приготування червоних портвейнів)», виконаний з врахуванням перспективного плану розвитку підприємства та впровадження нових технічних та технологічних рішень.

В проекті запропоновані такі технологічні заходи: розширення об’єму виробництва марочних міцних виноматеріалів за рахунок впровадженням технології приготування яка містить у собі застосування нового технологічного обладнання на етапі переробки винограду це: дробарка-гребне-відокремлювач, виніфікатор та пневматичній прес. Застосування цього технологічного обладнання позволяє отримувати сусло для марочних червоних портвейнів. В цеху вторинного виноробства пропонується проведення витримки в дубової тарі.

За техніко-економічними розрахунками початкові інвестиції на реконстру­кцію становлять 129,2 тис. грн., термін їх окупності складає 4,0 років, рентабе­льність продукції зростає на 0,2 %, а витрати та 1 грн. об'єму виробництва зміньшуться на 0,1 коп.

Дипломний проект складається із пояснювальної записки на _____ сторінках друкованого тексту і графічної частини на 6 листах формату А1, на яких наведе­ні удосконалена апаратурно-технологічна схема виробництва міцних виноматеріалів, схема автоматизації переробки винограду, плани і розрізи виробничого корпусу заводу, конструктивне.

Ключові слова: портвейни, переробка винограду, бродіння на м’язги, вініфікатор, прес пневматичний, спиртування, портвейнізація, витримка виноматеріалів.

Реферат дипломної роботи.

Янович Є. В. Вивчення орхідних в парках міста Сімферополь для сберігання біоразнообразія урбоєкосістеми. // Дипломна робота на присвоєння кваліфікації інженера садово-паркового господарства по спеціальності 7.130 402 «Садово-паркове господарство» / Південний філіал «Кримській агротехнологічний університет» Національного аграрного університету - Сімферополь, 2007, сторінок 76, рисунків 14, таблиць 5, джерел 44.

Цілью данного дослідження з´являлось вивчення становища ценопопуляцій орхідей пильцеголовнік крупноквітковий - Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce в парке «Салгірка» (зарас ботанічний сад ТНУ), і орхідних в дендраріі ЮФ «КАТУ» НАУ на теріторіі міста Сімферополь - Cephalanthera damasonium, Epipactis helleborinae(L.) Grantz - дремліка морознікового, Orchis purpurea (Huds.) - ятрішника пурпурового в умовах сильного антропогенного діянненя.

Дипломна робота виповнена на кафедрі садово-паркового та лісового господарства ПФ «КАТУ» НАУ в 2006 – 2007 роках. В результаті дослідження виявленні данні, особливісті вегетаціі і плодоношення орхідних видов в різних типов паркових місцеобітанії і в різние сезони в течіе 2006 – 2007 ріках. Надані рекомендації: підсилений охороних режим і сбереження ділянок проізростающіх видов в місті Сімферополь.

Ключеві слова: орхідеї, парковие, урбоєкосістеми, охорона.

Реферат дипломного проекту - 4.7 out of 5 based on 3 votes