Помощь на защите диплома
 

Телефон: +7 (499) 350-29-36  

Почта: 3502936@mail.ru

16 | 01 | 2019
Дипломные доклады и презентации
Для дипломных работ
Для курсовых работ
Списки литературы
Подготовка дипломных (методические указания)
Подготовка курсовых (методичекие указания)
Полезная информация

Доповідь дипломної роботи "Нормативно грошова оцінка земель населених пунктів"

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.80 (5 Голоса)

Шановні члени державної комісії!

На ваш розгляд пропонується дипломний проект на тему: «Нормативно грошова оцінка земель населених пунктів (на прикладі с. Новоселівка Новоселіської сільської ради Сімферопольського району АР Крим).

Село Новоселівка Новоселівської сільської ради Сімферопольського району розташовано у західній частині Кримського півострова й у північно-східній частині території сільської ради.

Зовнішні зв'язки села Новоселівка здійснюються автомобільним транспортом з м. Сімферополь, відстань до якого становить 30 км. Відстань до траси Сімферополь - Миколаївка становить 5 км.

Чисельність населення села Новоселівка становить 1462 громодянина, площа села в границях плану - 101,10 га, кількість садиб - 466.

Відомості про вартість мереж електропостачання й головних споруджень отримані в Сімферопольським РЕС, вартість телекомунікації отримана у ВАТ «Укртелеком». Вартість водогінних мереж і головних споруджень, вулично-дорожної мережі й газифікації населеного пункту надана в довідках Новоселівської сільської ради (Додаток 1).

Витрати на облаштованість села Новоселівка розраховувались за допомогою УПВС (укрупнені показники востановительной вартості) зазначені в таблиці 2.

Витрати на облаштованість села Новоселівка

Таблиця 2

Показники й одиниці виміру

На початок року

% зношування

Кіл-сть

Вартість-грн.

Водопостачання:

головні спорудження (свер. 0,24 м води в добу)

магістральна мережа (км)

-

8

11,00

1233883,00

56225,00

1177658,00

-

30 %

Електропостачання:

Головні спорудження ЗТП - 10/0,4 (шт.)

Головні спорудження МКТП (шт)

Головні спорудження КТП (шт)

Магістральні мережі (км) - ВЛ - 0,4 кВ

Магістральні мережі (км) - ВЛ - 10 кВ

2

2

4

16,37

1711920,00

407847,00

407847,00

203923,00

692303,00

-

Телекомунікація:

Блок АТС 50/200, інв. № 42222

1

55615,00

-

Улично-Дорожня мережа (м)

(по факту)

135285

12765596,00

-

Газифікація:

Газопровід високого тиску (км)

Газопровід низького тиску (км)

Головне ГРП с. Новоселівка (шт.)

Станція катодного захисту - ПЕКЗ-2,4 (шт.)

2,6

2,3

1

2

738993,00

370915,00

187543,00

173335,00

7200,00

-

Витрати на цвинтар (га)

1,2

516094,00

 

РАЗОМ:

-

17022101,00

 

Для проведення пофакторної оцінки земель села здійснена земельно-оцінна структуризація території: виділени земельно-оцінні райони, функціонально-однорідних планувальних одиниць, у границях яких надалі здійсненюється збір, обробка й розрахунок окремих коефіцієнтів цінності території.

Далі встановлюються економіко-планувальні зони експертним методом оцінки оціночних районів села, який полягає в наступному:

1.  Заповненюємо анкету експертної оцінки, що включає 15 факторів, які можуть впливати на величину комплексного індексу цінності району Li (таблиця 5).

2.  Оцінка окремого фактора встановлювалася по 5-бальній шкалі, при цьому «п’ять» балів оцінювалося найкраще значення фактора, а балом «1» - його відсутність або найгірше значення.

3.  Визначено суму балів оцінки факторів.

4.  Визначено середній бал по кожному району й середньозважений бал для населеного пункту.

Анкета експертної оцінки території с. Новоселівка.

Таблиця 5

№№

П. п.

Фактор

Оцінні райони

1

2

3

4

5

6

1

Доступність до центра

5

5

5

4

4

5

2

Доступність до місць сконцентрованого застосування праці

3

4

5

5

5

4

3

Доступність до місць масового відпочинку

5

4

5

5

5

4

4

Віддаленість від зупинок суспільного транспорту

5

4

3

2

2

4

5

Рівень теплопостачання

3

2

3

3

3

3

6

Рівень газопостачання

1

1

1

1

1

1

7

Рівень водопостачання

2

2

2

2

2

2

8

Рівень каналізації

1

1

3

1

3

1

9

Інженерна підготовка території

4

4

4

3

4

4

10

Забезпечення магазинами

4

5

4

3

3

5

11

Забезпечення закладами побутового обслуговування

1

1

1

1

1

1

12

Забезпечення культурними й спортивними спорудженнями

5

5

5

4

5

5

13

Забезпечення школами

4

5

5

5

5

5

14

Забезпечення дитячими садками

5

5

4

3

3

5

15

Рівень шуму

4

5

5

5

5

5

 

СУМА БАЛІВ

52

53

55

47

50

54

 

Середньозважений бал

67,00

5.  Обчислено комплексний індекс цінності для окремого оцінного району по формулі: Li = Lc : L

Де: Li - комплексний індекс цінності оцінного району;

Lc - середній бал оцінного району;

L - середньозважений бал по селу.

У таблиці 6 наведені результати розрахунку комплексного індексу цінності оцінного району.

РОЗРАХУНОК комплексного індексу Li

Таблиця 6

Оцінні

Райони

Площа,

Га

Сума балів

По району

Середній

Бал

№№ економ.

Планувальних

Зон

1

20,80

66

4,40

0,99

I

2

18,04

67

4,46

1,00

II

3

13,00

68

4,53

1,01

III

4

15,35

69

4,60

1,03

II

5

7,4815

65

4,33

0,97

I

 

6

12,90

67

4,46

1,00

III

 

Наступною стадією виконання оцінки земель є економіко-планувальне зонірування території села - об'єднання оцінних районів в економіко-планувальні зони. Здійснюється це з метою узагальнення результатів оцінки територій окремих оцінних районів і виділення однотипних по споживчих якостях і функціональному використанні зон. При об'єднанні оцінних районів в економіко-планувальні зони враховувалися три фактори:

1.  Суміжність районів.

2.  Переважно однотипне функціональне використання.

3. Близькі значення комплексного індексу Li

Значення зонального коефіцієнта Км2 для окремої економіко-планувальної зони визначено як середньозважене комплексного індексу Li оцінних районів, які входять у цю зону (таблиця 7).

Значення коефіцієнта Км2

Таблиця 7

Екоміко-

Планувальні зони

Оцінні райони, які включені в

Економіко-планувальні зони

Площа,

Га

Км2

Примітка

I

1,5

28,2815

0,98

 

II

2,4

33,39

1,01

 

III

3,6

25,90

1,00

 

Позазиваю чертеж

Територія населеного пункту в границях економіко-планувальних зон ділиться також по функціональному використанню. Коефіцієнти, які характеризують функціональне використання земельної ділянки, ураховують відносну прибутковість наявних у її границях видів економічної діяльності. У таблиці 1.1. розділу 3 "Порядку грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та земель населених пунктів" функціональне використання території об'єднане в 9 груп. У границях села Новоселівка таких груп виділено 7.

Функціональне використання земельних ділянок (Кф)

Таблиця 8

Категорія земель

По функціональ-

Ному використанню

Склад категорії

Значення

Коефіцієнта

Землі житлової забудови

Землі одне - і двоповерхової житлової забудови

1,00

Землі комерційного використання

Землі автотехобслуговування

Землі оптової торгівлі й складського господарства

Землі роздрібної торгівлі й комерційних послуг

Землі ринкової інфраструктури

Землі досліджень і розробок

Землі іншої комерційної діяльності

2,50

Землі суспільного призначення

Землі державного керування й місцевого самоврядування

Землі оборони

Землі освіти

Землі культури

Землі охорони здоров'я й соціальних послуг

Землі суспільних і релігійних організацій

Землі екстериторіальних організацій

0,70

Землі транспорту, зв'язку

Землі доріг

Землі автомобільного транспорту

Землі залізничного транспорту

Землі трамвайного й тролейбусного транспорту

Землі метрополітену

Землі трубопровідного транспорту

Землі водного транспорту

Землі повітряного транспорту

Землі зв'язку й телекомунікації

Інші землі транспорту й зв'язку

1,00

Землі технічної інфраструктури

Землі санітарного очищення й благоустрою

Землі водопостачання й каналізації

Землі енергопостачання

Землі іншого інженерного забезпечення

0,65

Землі рекреаційного призначення й інші відкриті землі

Землі зелених насаджень суспільного користування

Землі зелених насаджень спеціального призначення

Землі цвинтарів

Землі відпочинку й спорту

Землі, зайняті поточним будівництвом

Землі, відведені під майбутнє будівництво

Інші відкриті (незабудовані) землі в межах населеного пункту

0,50

Землі змішаного використання

Землі житлового будівництва й промисловості

Землі житлового будівництва й комерційного використання

Землі житлового будівництва й суспільного призначення

Землі промисловості й комерційного використання

Землі комерційного використання й суспільного призначення

З розрахунку

Грошова оцінка земельної ділянки в населеному пункті визначається по формулі:

В х Нп

Цн = ------------- х Кф х Км,

Нк

Де: Цн – нормативна грошова оцінка квадратного метра земельної ділянки (у гривнях);

В - витрати на освоєння й облаштування території в розрахунку на квадратний метр (у гривнях);

Нп - норма прибутку, (6%);

Нк - норма капіталізації, 3%;

Кф - коефіцієнт, який характеризує функціональне використання земельної ділянки (під житлову та громадську забудову, для промисловості, транспорту тощо);

Км – коефіцієнт, що характеризує місце розташування земельної ділянки.

Базова вартість одного квадратного метра населеного пункту (Цнм) визначена по формулі:

В х Нп

Цнм = ------------ х Км1

Нк

Де:

В - витрати на освоєння й облаштування території в розрахунку на квадратний метр (у гривнях);

Нп - норма прибутку, (6%);

Нк - норма капіталізації, 3%;

-  Км1 - коефіцієнт, (в нашому випадку це 1.2)

Площа населеного пункту, що приймається до розрахунків, становить різницю між його загальною площею й сільськогосподарськими угіддями.

До площі населеного пункту в даному випадку додається площа цвинтаря, який рзташован за межами населеного пункту - 101,10 га + 1,20га (цвинтар) =102,30 га

Сільськогосподарські угіддя - 64,18 га

Площа території, що оцінюється, рівняється:

102,30 - 64,18 = 38,12 га або 381200 м².

17022101

Витрати на освоєння населеного пункту

В = ---------------- = 44,65грн/м².

площа забудованої території

381200

В - витрати на освоєння й облаштованість території 1 м².

Визначення середньої вартості 1м² земель села залежно від регіональних факторів розміщення, розрахованої по наведеній на початку розглянутій формулі, зведено в таблицю 9.

Таблиця 9

ВИЗНАЧЕННЯ ЦНм (грн.)

В (норматив освоєння й облаштованості) грн/м²

КМ1

Регіональний фактор

РАЗОМ

Цнм = 2в * КМ1

44,65

89,30

1,2

107,16

Вартість одного квадратного метра земель населеного пункту по економіко-планувальних зонах (Цнз) розрахована по формулі:

Цнз = Цнм х Км2

Де: Цнм - середня вартість 1м² земель села залежно від регіональних факторів розміщення

Км2 - коефіцієнт який ураховує будівельну цінність території в границях населеного пункту (економіко-планувальної зони);

Розрахунок вартості 1 м2 земельної ділянки в економіко-планувальних зонах зведен у таблицю 10.

Таблиця 10

№№

П/п

Номер

Економко-планувальної зони

Номер

Оцінних

Районів

Базова

Вартість

1м² забудованої

Території

Км2

Вартість

1 м² в економ.-план.

Зонах

1.

I

1,5

107,16

0,98

105,02

2.

II

2,4

107,16

1,01

108,23

3.

III

3,6

107,16

1,00

107,16

Вартість одного квадратного метра земельної ділянки визначена по формулі:

Цн = Цнз х Кф х Км3

Де:

Цнз - вартість одного квадратного метра земель населеного пункту по економіко-планувальних зонах

Км3 - коефіцієнт, що враховує місце розташування земельної ділянки. Розрахунок виконаний у додатку 2.

Кф - коефіцієнт, який характеризує функціональне використання земельної ділянки (під житлову та громадську забудову, для промисловості, транспорту тощо)

Остаточні розрахунки у таблиці 21

Далі ми розраховуємо оцінку земель, які використовуються як сільгоспугіддя.

Таксономічними одиницями грошової оцінки земель є агровиробничі групи ґрунтів, перелік яких щодо території села Новоселівка, наведений у таблиці 12.

Грошова оцінка 1 гектара земель певної агровиробничої групи ґрунтів у границях населеного пункту розраховується по формулі:

Г х Б агр

Г агр = -----------

Б

Де, Г – нормативна грошова оцінка гектара відповідних сільськогосподарських угідь на території сільської ради.

Б агр - бал бонітету агрогрупи

Б - середній бал бонітету угідь по базовому сільгосппідприємству.

.

Агровиробничі групи ґрунтів та їх площі зведени у таблицю 12

Таблиця 12

Шифр

Агровиробничі

Групи ґрунтів

Площа, га

Разом

У тому числі

Сад

Рілля

Пасовища

71л

Чорноземи південні легко глинисті широких вододільних плато;

13,960

2,285

9,885

1,79

205еж

Чорноземи передгірські карбонатні важкосуглинкові средньощебенюваті;

12,480

4,990

7,190

0,30

2205лз

Чорноземи передгірські карбонатні легкоглинисті сильнощебенюваті односхилих схилів простої форми;

2,240

1,120

1,120

-

206 лз

Чорноземи передгірські слабозмиті легкоглинисті середньощебенюваті односхилих схилів простої форми крутістю;

21,660

9,380

9,380

2,90

206 еж

Чорноземи передгірські слабозмиті важкосуглинкові середньощебенюваті односхилих схилів простої форми крутістю;

6,660

2,380

3,680

0,60

134л

Черноземно-лучні легко глинисті ґрунти днищ балок;

5,740

1,870

3,870

-

209л

Чорноземи намиті легко глинисті днищ балок.

1,440

0,470

0,470

0,50

 

РАЗОМ:

64,180

22,495

35,595

6,09

У зв'язку з тим, що в с. Новоселіка не має грошової оцінки земель, грошова оцінка сільгоспугідь у границях с. Новоселівка розраховувалося як окреме землекористування по диференціальному доходу, що утвориться при вирощуванні зернових культур на ґрунтах розповсюджених на сільгоспугіддях с. Новоселівка.

Показники диференціального доходу визначалися по даним економічної оцінки земель проведеної в 1988 р. та матеріалам бонітеровки ґрунтів 1993 р.

Перелік агровиробничих груп, їх шифри, площі й диференціальний дохід з 1 га зведені в таблицю 13.

Таблиця 13.

Шифри

Агрогр.

Рілля

С а д

Пасовища

Площа

ДД

Площа

ДД

Площа

ДД

71л

9,885

897,4

2,285

6083,4

1,790

70,3

205еж

7,190

556,7

4,990

2395,8

0,300

70,3

205лз

1,120

247,6

1,120

247,6

-

-

206лз

9,380

159,4

9,380

1039,2

2,900

70,3

206еж

3,680

626,2

2,380

2120,6

0,600

70,3

134л

3,870

564,7

1,870

2883,3

-

-

209л

0,470

932,1

0,470

6365,4

0,500

55,0

Разом

35,595

 

22,495

 

6,090

 

Далі я розраховую показники диференціального доходу по угіддях у цілому це наведене у таблиці 14

Таблиця 14

П/п

Найменування угідь

Площа,

Га

Середньо

Зважений

ДД у грн.

1.

2.

3.

Рілля богарна

Сад богарний

Пасовища природні

35,595

22,495

6,090

549,9

2192,1

69,0

Рам сільськогосподарських угідь

64,180

-

Для розрахунку грошової оцінки 1 гектара ріллі, багаторічних насаджень та пасовищ ми враховуємо Уточнений диференціальний дохід з гектара, це наведено у таблицях 15,16,17.

УТОЧНЕНИЙ РОЗРАХУНОК

Грошової оцінки ріллі по Новоселівській сільській раді

Таблиця 15

№№

П/п

Показники

Порядок одержання

Або розрахунку показників

Значення показників

1.

Уточнений диференціальний дохід з гектара

Земель під ріллею, крб.

По формулі 6

549,9

2.

Диференціальний рентний дохід з гектара земель під ріллею по адміністративному районі, центнерів

По економічній оцінці земель

(1988 р.) Доп.2.табл.2,12

Рядок 4

10,61

3.

Диференціальний рентний дохід з гектара земель під ріллею по адміністративному районі, крб.

По економічній оцінці земель

(1988 р.)

501,3

4.

Диференціальний рентний дохід з гектара під ріллею, центнерів

Рядок 2хстроку 1:

Рядок 3

11,63

5.

Абсолютний рентний дохід, центнерів

Постійна величина

1,6

6.

Загальний рентний дохід, центнерів

Рядок 4+рядок 5

13,23

7.

Строк капіталізації рентного доходу, років

 

33

8.

Ціна центнера зерна, млн. крб.

На час розрахунку

1,25

9.

Грошова оцінка гектара, млн. крб.

Рядок 6хстроку 8хстроку 7

545,7375

10.

Грошова оцінка 1 гектара, грн

 

5457,375

11.

Грошова оцінка 1 гектара з К = 2,551

 

13921,76

УТОЧНЕНИЙ РОЗРАХУНОК

Грошової оцінки природних пасовищ по Новоселівській сільській раді

Таблиця 16

№№

П/п

Показники

Порядок одержання

Або розрахунку показників

Значення показників

1.

Уточнений диференціальний дохід з гектара

Земель під пасовищами, крб.

По формулі 6

69,00

2.

Диференціальний рентний дохід з гектара земель під пасовищами по адміністративному районі, центнерів

По економічній оцінці земель

(1988 р.) Доп.2.табл.2,12

Рядок 4

0,66

3.

Диференціальний рентний дохід з гектара земель під пасовищами по адміністративному районі, крб.

По економічній оцінці земель

(1988 р.)

31,7

4.

Диференціальний рентний дохід з гектара під пасовищами, центнерів

Рядок 2хстроку 1:

Рядок 3

2,18

5.

Абсолютний рентний дохід, центнерів

Постійна величина

1,6

6.

Загальний рентний дохід, центнерів

Рядок 4+рядок 5

3,78

7.

Строк капіталізації рентного доходу, років

 

33

8.

Ціна центнера зерна, млн. крб.

На час розрахунку

1,25

9.

Грошова оцінка гектара, млн. крб.

Рядок 6хстроку 8хстроку 7

155,925

10.

Грошова оцінка 1 гектара, грн

 

1559,25

11.

Грошова оцінка 1 гектара з К = 2,551

 

3977,65

УТОЧНЕНИЙ РОЗРАХУНОК

Грошової оцінки багаторічних насаджень по Новоселівській сільській раді

Таблиця 17

№№

П/п

Показники

Порядок одержання

Або розрахунку показників

Значення показників

1.

Уточнений диференціальний дохід з гектара

Земель під садами, крб.

По формулі 6

2119,6

2.

Диференціальний рентний дохід з гектара земель під садами по адміністративному районі, центнерів

По економічній оцінці земель

(1988 р.) Доп.2.табл.2,12

Рядок 4

44,94

3.

Диференціальний рентний дохід з гектара земель під садами по адміністративному районі, крб.

По економічній оцінці земель

(1988 р.)

2124,9

4.

Диференціальний рентний дохід з гектара під садами, центнерів

Рядок 2хстроку 1:

Рядок 3

46,25

5.

Абсолютний рентний дохід, центнерів

Постійна величина

1,6

6.

Загальний рентний дохід, центнерів

Рядок 4+рядок 5

47,85

7.

Строк капіталізації рентного доходу, років

 

33

8.

Ціна центнера зерна, млн. крб.

На час розрахунку

1,25

9.

Грошова оцінка гектара, млн. крб.

Рядок 6хстроку 8хстроку 7

1973,8125

10.

Грошова оцінка 1 гектара, грн

 

19738,125

11.

Грошова оцінка 1 гектара з К = 2,551

 

50351,96

Далі ми розраховуємо середньозважени величини балів бонітету й грошової оцінки 1 га землі в обробці таблиця 18

В І Д О М І С Т Ь

Розрахунку середньозважених величин

Балів бонітету й грошової оцінки 1 га землі в обробці

Таблиця 18

№№ п/п

Найменування угідь

Площа,

Га

Бал

Бонітету

Грошова

Оцінка 1 га, грн

1.

Рілля богарна

35,595

40,13

13921,76

Ціна 1 бала бонітету для ріллі

13921,76:40,13 = 346,92

2.

Сад богарний

22,495

37,72

50351,96

Ціна 1 бала бонітету для саду

50351,96:37,72 =1334,89

3.

Пасовища природні

6,090

42,15

3977,65

Ціна 1 бала бонітету для пасовищ

3977,65:42,15 = 94,37

 

Загальна грошова оцінка окремої земельної ділянки визначається сумою добутків площ агровиробничих груп ґрунтів на їхні грошові оцінки. Таблиця 20

ВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ

Грошової оцінки сільськогосподарських угідь у границях с. Новоселівка по агровиробничих групах ґрунтів

Таблиця 20

Сільськогосподарські

Угіддя

Агровиробничі групи ґрунтів

Грошова оцінка

1 га, грн. з обліком

К= 2,551

Загальна оцінка,

Грн.

Шифр

Площа, га

Рілля

71л

9,885

23937,48

236621,99

 

134л

3,870

15611,40

60416,12

 

205еж

7,190

10060,68

72336,29

 

205лз

1,120

6938,40

7771,01

 

206лз

9,380

6938,40

65082,19

 

206еж

3,680

10407,60

38299,97

 

209л

0,470

31916,64

15000,82

РАЗОМ

 

35,595

13921,90

495550,03

Сад

71л

2,285

82763,18

189113,87

 

134л

1,870

34707,14

64902,35

 

205еж

4,990

61404,94

306410,65

 

205лз

1,120

41382,52

46348,42

 

206лз

9,380

36042,84

3389081,84

 

206еж

2,380

54731,72

130261,49

 

209л

0,470

122812,64

57721,94

РАЗОМ

-

22,495

50351,02

1132646,19

Пасовища

71л

1,790

6511,53

11655,64

 

205еж

0,300

2736,73

821,02

 

206лз

2,900

1887,40

5473,46

 

206еж

0,600

2831,10

1698,66

 

209л

0,500

9153,89

4576,95

РАЗОМ

 

6,090

3977,65

24224,19

         

Разом:

-

64,180

-

1652420,41

Загальні розрахунки грошової оцінки земель с. Новоселвіка зведени у таблицю 21

ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ с. НОВОСЕЛІВКА

Таблиця 21

№№

П/п

Функціональне використання території

Площа,

Га

Загальна

Вартість

Середньо

Зважена

Грошова оцінка,

1 м. кв. грн

1.

Землі житлової забудови

8,56

11078024,00

129,42

2.

Землі комерційного використання

0,24

681864,00

284,11

3.

Землі рекреаційного призначення

1,90

1295610,00

68,19

4.

Землі суспільного призначення

5,85

4486420,00

76,69

5.

Сільськогосподарські землі

6,5015

6595150,00

101,44

 

У т. ч. господарські будови й двори

6,5015

6595150,00

101,44

6.

Сільськогосподарські вгіддя:

64,180

1652420,41

2,57

 

У т. ч. рілля

35,595

495550,03

1,39

 

сад

22,495

1132646,19

5,03

 

пасовище

6,090

24224,19

0,40

Разом

87,2315

25789488,00

29,56

Грошова оцінка земель села Новоселівка здійснена з метою створення умов для економічного регулювання земельних відносин при передачі земель у власність, у спадщину, під заставу, при даруванні, купівлі-продажу земельної ділянки та права оренди, ціноутворення, визначення ставок земельного податку.

Доповідь дипломної роботи "Нормативно грошова оцінка земель населених пунктів" - 3.8 out of 5 based on 5 votes