Помощь на защите диплома
 

Телефон: +7 (499) 350-29-36  

Почта: 3502936@mail.ru

16 | 01 | 2019
Дипломные доклады и презентации
Для дипломных работ
Для курсовых работ
Списки литературы
Подготовка дипломных (методические указания)
Подготовка курсовых (методичекие указания)
Полезная информация

Доповідь дипломної по рубкам сосни

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.33 (3 Голоса)

Шановний голова, шановні члени державної екзаменаційної комісії Мета роботи вивчити лісотипологічні особливості рубок догляду в насадженнях сосни кримської в умовах державного підприємства «Севастопольське досвідне лісомисливське господарство».

На основі аналізу лісівничо-таксаційних матеріалів встановлено, що соснові ліси підприємства сформовані трьома видами сосен – кримською, станкевича і піцундською. Найбільшу площу 6390,3 га займають насадження сосни кримської, що становить 94,6% від всієї площі соснових лісів (рис. 4.1.).

Встановлено, що соснові ліси підприємства характеризуються значною лісотипологічною різноманітністю, вони зростають у семи типах лісорослинних умов і 18 типах лісу. Найбільше за площею (66,7%) соснових насаджень зростає у сухому сугрудку – С1, а найменше – 54,9 га (0,8%) у типі лісорослинних умов сухий груд – D1. Наявність 58,4 га соснових насаджень у типі лісорослинних умов свіжий груд – D2 слід вважати за помилку лісівників при створенні лісових культур сосни у багатих лісорослинних умовах, або ж це помилка таксатора при встановленні типу лісорослинних умов і типу лісу.

Серед 18 типів лісу переважає суха грабинникова судіброва з дубом скальним – 60,6%, на другому місці сухий дубово-ялівцевий субір з дубом пухнастим і ялівцем високим 12,1%, третє – дуже сухий дубово-ялівцевий субір з дубом пухнастим і ялівцем високим 8,6% загальної площі соснових лісів підприємства.

Дані табл. 4.3. свідчать, що соснові деревостани характеризуються невисокою продуктивністю – переважають деревостани третього класу бонітету їх є 44,4%, четвертого – 33,1%, і за п’ятого – 11,2%. Таким чином за 3-5 бонітетом зростає 89 % деревостанів сосни. Відносно невисока продуктивність соснових деревостанів є вагомою підставою для застосовування слабкої інтенсивності рубок догляду.

Дані табл. 4.4 свідчать, що більшість 87,2% деревостанів сосни кримської має повноту 0,7 і більше. Низькоповнотні деревостани сосни кримської (повнотою 0,3-0,6) зростають на площі 820 га (12,8%). Судячи за повнотою понад 30 -50% деревостанів сосни кримської потребує рубок догляду.

Більш детальні дослідження нами проведені в Севастопольському лісництві. На основі аналізу ділянок представлених в таблиці 4.5 (див. додаток 2) нами встановлена типологічна структура соснових лісів.

Дані табл. 4.4. і на рис. 4.2. показують, що соснові ліси лісництва приурочені до трьох типів лісорослинних умов і п’яти типів лісу.

Тип лісу дуже сухий дубово-ялівцевий субір з дубом пухнастим і ялівцем високим є переважаючим і займає площу 52 % від площі соснових лісів.

Як видно з рис. 4.3., насадження третього класу віку є переважаючими і займають 81% площі соснових лісів. За складом в лісництві переважають чисті соснові деревостани, яких є 61,2%, що видно з рис. 4.4.

На основі аналізу таксаційних матеріалів і обстеження насаджень підібрані ділянки і закладені чотири пробні площі, на яких вивчали трав’яне вкриття, зробили перелік з відведенням дерев у рубку, що показано на світлинах рис. На рис. 4.5-4.9 показані графіки висот та розподіл дерев за ступенями товщини на пробних площах. Діаграми показують, яку частину деревостану і яким методом доцільно вирубувати у процесі рубок догляду з тим, щоб деревостани за будовою наближувалися до нормального розподілу Лапласа-Гауса. Підтвердженням цьому служать і дані зведеної відомості пробних площ табл.. 4.6. В табл.. 4.7 наведені результати розрахунку річної лісосік за вилами рубок догляду.

Як свідчать розрахунки показані в табл. 5.4., прочищення і проріджування є збитковими в економічному плані, а прохідні рубки є прибутковими. На основі проведених досліджень нами в табл. 5.5 запропоновані режими рубок догляду, які враховують типологічну структуру соснових лісів.

При проектуванні рубок догляду в чистих соснових насадженнях дуже сухих і сухих типів лісу інтенсивність повинна бути слабка, а повторюваність більша, що зумовлено дефіцитом вологи. У змішаних соснових деревостанах інтенсивність рубок повинна бути середньою, оскільки в окремих випадках може виникати загроза для головної породи.

Дякую за увагу.

Таблиця 4.1.

Поділ площі соснових насаджень ДП «Севастопольське досвідне лісомисливське господарство» за типами лісрослинних умов і типами лісу

Тип лісорослинних умов і тип лісу

Площа, га

Породи

Скр

Сп

Сст

1

В0/В0-дпЯлв

Дуже сухий дубово-ялівцевий субір з дубом пухнастим і ялівцем високим

582,5

547,5

-

35,0

2

В1/В1-ялвСкр

Сухий ялівцево-чорно-сосновий субір

22,2

22,1

-

0,1

3

В1/В1-дпЯлв

Сухий дубово-ялівцевий субір з дубом пухнастим і ялівцем високим

817,3

806,9

-

10,4

4

С0/С0-фст-гбДп

Дуже суха фісташково-грабинникова судіброва з дубом пухнастим

337,8

241,3

-

96,5

5

С0/С0-ялвСкр

Дуже сухий ялівцево-чорнососновий сугрудок

15,6

4,0

-

11,6

6

С0/С0-дпЯлв

Дуже суха дубово-ялівцева судіброва з яловцем високим

191,4

190,3

-

1,1

7

С1/С1-гбДс

Суха грабинникова судіброва з дубом скальним

4095,1

3908,5

-

186,6

8

С1/С1-Ялв

Сухий ялівцевий - сугрудок

350,9

326,5

-

24,4

9

С1/С1-дс-скрСкч

Сухий дубово-змішано-сосновий сугрудок

61,1

61,1

-

-

10

С2/С2-ялв-скрДп

Свіжа ялівцево-чорно-соснова судіброва

3,5

3,5

-

-

11

С2/С2-гДс

Свіжа грабова судіброва з дубом скальним

60,2

60,2

-

-

12

С2/С2-гБк

Свіжа грабова субучина

105,8

105,8

-

-

13

D1/D1-Скр

Сухий чорнососновий груд

5,2

5,2

-

-

14

D1/D1-гДс

Суха грабова діброва з дубом скальним

34,6

33,9

0,7

-

15

D1/D1-глДп

Суха глицева діброва з дубом пухнастим

15,1

15,1

-

-

16

D2/D2-д-гБк

Свіжа дубово-грабова бучина

42,0

42,0

-

-

17

D2/D2-гБк

Свіжа грабова бучина

1,6

1,6

-

-

18

D2/D2-гбДс

Свіжа грабинникова діброва з дубом скальним

14,8

14,8

-

-

   

6756,7

6390,3

0,7

365,7

 

%

100,0

94,6

0,01

5,4

Таблиця 4.2.

Поділ соснових деревостанів ДП «Севастопольське досвідне лісомисливське господарство» за класами бонітету

Переважаюча порода

Пл.,га

Класи бонітету

1

2

3

4

5

Сосна кримська

6390,3

0,3

63,6

502,5

2832,1

2136,8

716,3

6,7

132,0

Сосна піцунська

0,7

-

-

-

0,7

-

-

-

-

Сосна Станк.

365,7

-

0,3

71,8

159,4

93,3

30,9

10,0

-

Разом хвойних

6756,7

0,3

63,9

574,3

2992,2

2230,1

747,2

16,7

132,0

У %

100,0

0,0

1,0

8,2

44,4

33,1

11,2

0,2

1,95

Таблиця 4.3.

Поділ соснових деревостанів ДП «Севастопольське досвідне лісомисливське господарство» за повнотами

Переважаюча деревна порода

Повнота

Разом

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

Сосна кр.

56,1

22,4

178,4

563,1

1025,7

2586,1

1217,2

741,3

6390,3

У %

0,9

0,3

2,8

8,8

16,1

40,5

19,0

11,6

100,0

Сосна піцун.

-

-

-

-

-

0,7

-

-

0,7

У %

-

-

-

-

-

100,0

-

-

100,0

Сосна Станк.

5,5

17,9

11,1

17,5

59,1

119,2

109,3

26,1

365,7

У %

1,5

4,9

3,0

4,8

16,2

32,6

29,9

7,1

100,0

Таблиця 4.4.

Поділ соснових насаджень Севастопольського лісництва за типами лісу

Тип лісу

Площа, га

%

С0-фст-гбДп

328,1

40

В0-дпЯлв

430,5

52

В1-дпЯлв

24,0

3

С1-гбДс

37,8

4

С1-ялвСкр

6,4

1

Разом

826,8

100

 

Рис. 4.2. Розподіл площі соснових насаджень Севастопольського лісництва за типами лісу

Рис. 4.3. Розподіл площі соснових деревостанів Севастопольського лісництва За класами віку

Рис. 4.4. Розподіл площі соснових насаджень Севастопольського лісництва За складом деревостану

ДОДАТКИ

Додаток 1.

Проведення переліку дерев на пробній площі

Рис. 2.1.Проведення переліку дерев на пробній площі 3

Проведення переліку дерев на пробній площі

Рис. 2.2. Проведення переліку дерев на пробній площі 4 (Севастопольське лісництво).

Підмаренник справжній

Рис. 2.3. Підмаренник справжній

Вербейник пурпурово-синій

Рис.2.4. Вербейник пурпурово-синій

Пирій скіфський

Рис. 2.5. Пирій скіфський

Таблиця 4.6

Розрахунок річної лісосіки

Види рубок

Площа ділянок, які підлягають рубкам, га

Маса, що вирубується, м3

Повторність, років

Річна лісосіка

Га

М3

Прочищення

87,8

337,0

5

17,6

67,4

Проріджування

460,6

5799,4

7

65,7

828,5

Прохідна рубка

5,2

145,6

10

0,52

14,6

Всього

558,3

6282,0

-

83,8

910,5

Таблиця 5.4.

Економічні показники рубок догляду

Види рубок

Обсяг рубок, м3

Витрати на рубку, грн.

Сума реалізації, грн.

Економічний ефект, грн.

(+, -)

Рентабельність, %

Прочищення

67,4

3707,0

33,8

-3673,2

-99,1

Проріджування

828,5

40016,5

15910,0

-24106,5

-60,2

Прохідна рубка

14,6

1454,3

2557,0

1102,7

75,8

Разом

910,5

45177,8

18500,8

-59736,0

-83,5

 

Доповідь дипломної по рубкам сосни - 4.3 out of 5 based on 3 votes