Помощь на защите диплома
 

Телефон: +7 (499) 350-29-36  

Почта: 3502936@mail.ru

16 | 01 | 2019
Дипломные доклады и презентации
Для дипломных работ
Для курсовых работ
Списки литературы
Подготовка дипломных (методические указания)
Подготовка курсовых (методичекие указания)
Полезная информация

Підготовка до захисту дипломної роботи

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.67 (3 Голоса)

Захист дипломної роботи

Згідно з календарним планом – графіком студент зобов’язаний представити дипломну роботу, підписану автором, з письмовим відгуком наукового керівника та рецензією, завідувачу випускаючої кафедри.

Завідувач кафедри вирішує питання про допуск дипломної роботи до захисту в ДЕК, про що робить відповідний запис на титульній сторінці дипломної роботи.

Захист дипломної роботи проводиться на відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії. Порядок створення та роботи комісії визначається «Положенням про Державні екзаменаційні комісії».

Студент готує до захисту доповідь та ілюстративний матеріал (удосконалені форми документів, регістрів, таблиці, графіки, схеми, тощо), при цьому роздатковий матеріал повинен точно відповідати, матеріалу який представлено в дипломній роботі.

Час виступу не повинен перевищувати 7-10 хвилин, бути стислим, конкретним, з обов’язковим посиланням на ілюстративний матеріал. Ілюстративний матеріал може бути представлений у вигляді плакатів, слайдів або презентації у середовищі Мicrosoft PowerPoint.

Захист дипломної роботи починається з доповіді, в якій необхідно розкрити актуальність теми, коротко охарактеризувати об’єкт дослідження, обґрунтувати зроблені висновки та розроблені рекомендації. На завершення доповіді студент повинен відзначити (якщо це має місце), які розробки впроваджені або можуть бути впроваджені на об’єкті дослідження та/або підприємствах галузі. Наголосити на тому, що доповідь закінчено, подякувати членам комісії та присутнім за увагу.

Члени ДЕК, присутні на захисті можуть ставити запитання по змісту дипломної роботи, з метою виявлення спеціальних знань та ерудиції студента за фахом.

Після відповіді на запитання, зачитується рецензія та інші документи представлені комісії разом з дипломною роботою. Студент повинен бути попередньо ознайомлений і мати підготовлену письмову відповідь на зауваження рецензента. Він може погодитися із зауваженнями рецензента, або сформувати аргументовану незгоду з ними.

Після цього студенту надається заключне слово, де він (як правило) висловлює подяку навчальному закладу, науковому керівнику, рецензенту, колегам, присутнім.

Загальний час захисту дипломної роботи у середньому на одного студента не повинен перевищувати 30 хвилин.

У роботі державної екзаменаційної комісії бажана участь наукових керівників, вільних від занять.

Захист дипломної роботи спеціаліста затверджується протоколом засідання ДЕК.

Після обговорення підсумків захисту дипломної роботи на закритому засіданні державної екзаменаційної комісії виноситься її рішення. Рішення комісії про оцінку та присвоєння (або не присвоєння) кваліфікації «Спеціаліст з обліку і аудиту» оголошується головою державної екзаменаційної комісії в день захисту. Оголошені результати є остаточними і не можуть бути переглянуті.

Студенти які на захисті дипломної роботи отримали незадовільну оцінку, відраховуються з університету, з правом повторного захисту на протязі трьох років.

Захищені дипломні роботи, разом з протоколами засідання ДЕК та іншими супровідними документами здаються на зберігання в архів університету.

Підготовка до захисту дипломної роботи - 4.7 out of 5 based on 3 votes