Помощь на защите диплома
 

Телефон: +7 (499) 350-29-36  

Почта: 3502936@mail.ru

13 | 12 | 2018
Дипломные доклады и презентации
Для дипломных работ
Для курсовых работ
Списки литературы
Подготовка дипломных (методические указания)
Подготовка курсовых (методичекие указания)
Полезная информация

Аннотация к дипломной по механизации посева озимой пшеницы

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (2 Голоса)

Аннотация к дипломному проекту

АНОТАЦІЯ

Дипломний проект – Проект механізації посіву озимої пшениці з модернізацією сівалки СРН-1500 в ТОВ «Приозерне» (Агро) Сакського району АР Крим

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Прибрежненскький аграрний коледж», Прибрежне, 2011

Відділення – Механізації і електрифікації с. г.

Студент –

Керівник –

Дипломний проект містить у собі ___ сторінок тексту, ___ малюнків, ___ таблиць.

Дипломний проект містить характеристику господарства, технологічний розділ, конструкторську розробку, розділ по забезпеченню безпеки праці, розрахунок економічної ефективності, перелік використаних джерел.

Ключові слова: озима пшениця, технологія, сівалка, дисковий ніж, модернізація, ефективність.

АННОТАЦИЯ

Дипломный проект – Проект механизации посева озимой пшеницы с модернизацией сеялки СРН-1500 в ООО «Приозерное» (Агро) Сакского района АР Крым

Отдельное подразделение Национального университета биоресурсов и природопользования Украины «Прибрежненский аграрный колледж», Прибрежное, 2011

Отделение – Механизации и электрификации с. х.

Студент –

Руководитель –

Дипломный проект содержит ____страниц текста, ____ рисунков, ___таблиц.

Дипломный проект содержит характеристику хозяйства, технологический раздел, конструкторскую разработку, раздел по обеспечению безопасности труда, расчет экономической эффективности проекта, список использованных источников.

Ключевые слова: озимая пшеница, технология, сеялка, дисковый нож, модернизация, эффективность.

Аннотация к дипломной по механизации посева озимой пшеницы - 4.5 out of 5 based on 2 votes